2% z daníMilí priatelia,

Opäť sa vám prihováram na tému financovanie zboru cez príspevky z 2% z dane z príjmu. Financovanie cez tento spôsob sa ukázal ako podstatný - vzhľadom na naše možnosti.

Preto si dovolím požiadať každého z vás, nie v mene svojom, ale v mene nás všetkých, v mene nášho zboru, poukážte 2% z daní v prospech nášho zboru! A ak máte takú možnosť, pokúste sa dať náš zbor do pozornosti aj firmám, v ktorých pôsobíte alebo ktoré nejakým spôsobom poznáte.

Postup závisí od statusu každého z nás – niekto je zamestnancom, niekto samostatne zárobkovo činnou osobou.

Tu je odkaz na tlačivá, prosím vyberte si správne tlačivo podľa toho, či ste zamestnanec, SZČO alebo budete poukazovať 2% ako právnická osoba.

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Doplňujúce informácie nájdete na stránke http://rozhodni.sk/

V prípade otázok sa prosím riaďte inštrukciami na vyššie uvedenej web-stránke, alebo kontaktujte účtovníka.

Len pripomínam naše údaje:

Názov: Miešaný spevácky zbor Cantica /Z/nova
Sídlo: 91701 Trnava, Konštantína Čulena 2
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42165954
Číslo účtu: SK0583300000002701343400

(na tento účet prosím neposielajte členské ani iné platby!)
Banka: Fio banka a.s.

Ďakujem vám za spoluprácu.

Ivan Puškáč